Simboluri pentru diode şi tranzistoare

În primele două tabele de mai jos sunt prezentate cele mai întâlnite simboluri folosite pentru diode şi tranzistoare [1]. Ultimul tabel este rezervat dispozitivelor semiconductoare care sunt întâlnite ceva mai rar. În coloana “Imagine” sunt prezentare fotografii ale tipurilor de componente electronice indicate în coloana “Simbol“. Menţionez că reprezentările din aceste fotografii nu sunt singurele forme sub care sunt fabricate respectivele componente ci doar cele mai frecvent întâlnite.

1. Simboluri pentru diode.
Denumire Simbol Imagine Observaţii
Diodă (redresoare) Dioda redresoare Imagine diodă redresoare
 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.
Diodă Schottky Dioda Schottky Imagine dioda Schottky
 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.
Diodă Zenner Dioda Zenner Imagine dioda Zenner  

 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.
Diodă Varicap (Varactor) Dioda varicap (Varactor) Imagine dioda Varicap (Varactor)  

 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.
Diodă Tunnel Dioda tunnel Simbol dioda tunnel  

 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.
Diodă electroluminiscentă (LED) Simbol dioda electroluminiscenta (LED) Imagine dioda electroluminiscenta (LED)  

 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.
Fotodiodă Simbol fotodioda Imagine fotodioda  

 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.
2. Simboluri pentru tranzistoare.

Ţin să menţionez că simbolurile prezentate în tabelul de mai jos pot fi uneori reprezentate în interiorul unui mic cerc. Prezenţa acelui mic cerc nu schimbă cu nimic semnificaţia simbolului respectiv ci doar îl evidenţiază, ajutându-te astfel să identifici mai uşor tranzistoarele dintr-o anumită schemă electronică.

Denumire Simbol Imagine Observaţii
Tranzistor bipolar NPN Simbol tranzistor bipolar NPN Tranzistor de mica putere 3
sau

Tranzistor mica putere
sau

Tranzistor medie putere
sau

Tranzistor de putere
sau

Tranzistor de putere 2
 • terminalul B corespunde bazei;
 • terminalul E corespunde emitorului;
 • terminalul C corespude colectorului.
Tranzistor bipolar PNP Simbol tranzistor bipolar PNP
Tranzistor JFET cu canal N Tranzistor JFET cu canal N
 • terminalul G corespunde porţii (grilei);
 • terminalul S corespunde sursei;
 • terminalul D corespunde drenei.
Tranzistor JFET cu canal P Tranzistor JFET cu canal P
Tranzistor MOS-FET cu canal N (enhancement-mode) Tranzistor MOS-FET cu canal N (enhancement-mode)
 • simbolurile indicate corespund tranzistoarelor MOS-FET de tip enhancement-mode. Aceasta înseamnă că atunci când tensiunea între G şi S este egală cu 0V, tranzistorul este blocat (curentul care curge între D şi S este practic egal cu 0). Altfel spus, curentul de drenă (D) este direct proporţional cu tensiunea aplicată între poartă (G) şi sursă (S).
Tranzistor MOS-FET cu canal P (enhancement-mode) Tranzistor MOS-FET cu canal P
Tranzistor MOS-FET cu canal N (depletion-mode) Tranzistor MOS-FET cu canal N (depletion-mode)
 • simbolurile indicate corespund tranzistoarelor MOS-FET de tip depletion-mode. Aceasta înseamnă că atunci când tensiunea între G şi S este egală cu 0V, tranzistorul este saturat (curentul care curge între D şi S este maxim). Altfel spus, curentul de drenă (D) este invers proporţional cu tensiunea aplicată între poartă (G) şi sursă (S).
Tranzistor MOS-FET cu canal P (depletion-mode) Tranzistor MOS-FET cu canal P (depletion-mode)
Fototranzistor NPN Fototranzistor NPN Imagine fototranzistor
 •  terminalul C corespunde colectorului;
 • terminalul E corespunde emitorului;
 • curentul de colector al fototranzistorului este controlat de către intensitatea fluxului luminos la care acesta este expus. Din acest motiv multe fototranzistoare sunt fabricate fără terminal pentru borna B (bază);
 • fototranzistorul este folosit ca senzor de lumină.
Fototranzistor PNP Fototranzistor PNP

3. Simboluri pentru alte dispozitive semiconductoare.
Denumire Simbol Imagine Observaţii
Diac Simbol diac Imagine diac
 • denumirea de DIAC provine de la “Diode for Alternating Current”;
 • A1 şi A2 reprezintă notarea standard a terminalelor unui DIAC.
Triac Simbol triac Imagine tiristor - triac 2

sau
Imagine tiristor - triac

 • denumirea de TRIAC provine de la “TRIode for Alternating Current”;
 • A1 şi A2 reprezintă notarea standard a terminalelor unui TRIAC.
Tiristor Simbol tiristor
 • terminalul A corespunde anodului;
 • terminalul K corespunde catodului.

Dacă ţi-a plăcut acest articol, distribuie-l mai departe în grupul tău de prieteni !

Cu bine,

Ciprian

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.