Dicţionar de electronică

Dicţionar de electronică - HobbytronicaSecțiunea “Dicționar de electronică” îşi propune să îţi ofere explicații concise la cei mai folosiți termeni din domeniul electric şi electronic. Datorită dezvoltării continue a tehnicii, lista acestor termeni nu va putea fi niciodată completă. Tocmai din acest motiv, ori de câte ori întâlnești un termen despre care crezi că ar completa acest dicționar, te invit să mă contactezi pentru a mi-l propune.

În acest moment, aceşti termeni sunt ordonaţi doar în ordine alfabetică. După ce voi considera că am adunat şi definit bine cea mai mare parte a termenilor, aceştia vor fi organizaţi în diverse categorii pentru a putea fi şi mai uşor de găsit.

Cu toate acestea, cea mai mare provocare a acestei secţiuni rămâne aceea de a “traduce” termenii folosiţi în electronică pe înţelesul tuturor. De aceea, dacă observi vreo definiţie care crezi că poate fi îmbunătăţită, te rog să mă contactezi.

Litera A Litera B Litera C Litera D Litera E Litera F Litera G Litera H
Litera I Litera Î Litera J Litera K Litera L Litera M Litera N Litera O
Litera P Litera R Litera S Litera Ş Litera T Litera U Litera V Litera W
Litera Z

P.S. ca să găseşti şi mai rapid termenii de care eşti interesat, apasă în acelaşi timp tastele CTRL şi F şi scrie în căsuţa care apare ce anume te interesează.

Succes !

Dicţionar de electronică: litera A

Adaptare de impedanţă.  Considerând că avem două echipamente electrice A şi B, cu ieşirea lui A conectată la intrarea lui B, adaptarea de impedanţă este o practică prin care se urmăreşte ca impedanţa de ieşire a echipamentului A să fie egală cu impedanţa de intrare a echipamentului B. Atunci când condiţia de adaptare de impedanţă este îndeplinită, transferul de energie electrică între A şi B este maxim.

Alternanţă. Este perioada de timp în care curentul electric alternativ realizează un ciclu complet. Un ciclu al unui curent alternativ este perioada de timp în care acesta îşi schimbă sensul de două ori. Pentru mai multe detalii, click aici.

Ambalare termică (a tranzistoarelor). Reprezintă creșterea rapidă a curentului de polarizare al tranzistoarelor din etajele de amplificare în clasă A și AB, sub efectul creșterii de temperatură. Ținând cont de faptul că tensiunea de deschidere a unui tranzistor scade odată cu temperatura, curentul de polarizare al acestuia nu poate fi menținut constant decât dacă tensiunea de polarizare este compensată termic (adică ajustată corespunzător în funcție de temperatură). Fără o compensare termică a tensiunii de polarizare, fenomenul de ambalare termică poate crește curentul de polarizare până la valori la care poate produce distrugerea tranzistorului respectiv.

Amper. Unitate de măsură a intensității curentului electric.

Ampermetru. Este denumirea dată oricărui echipament destinat măsurării intensităţii curentului electric.

Amplificator. Reprezintă denumirea dată oricărui dispozitiv electronic care poate creşte puterea a unui semnal. Această creştere este posibilă datorită energiei pe care amplificatorul o preia dintr-o sursă de alimentare cu energie electrică.

Amplificator audio. Este un amplificator destinat prelucrării semnalelor cu frecvenţe în gama 20-20.000 Hz (gama de frecvenţe percepută de către urechea umană).

Amplificator de curent. Este un amplificator în care intensitatea curentului electric din semnalul de ieşire este mai mare decât intensitatea curentului electric din semnalul de intrare. Tensiunea de ieşire a amplificatorului de curent este cel mult egală cu tensiunea electrică a semnalului de intrare.

Amplificator de putere. Este un amplificator conceput astfel încât puterea semnalului de ieşire să fie mult mai mare decât puterea electrică a semnalului de intrare. Amplificatorul de putere realizează atât o amplificare în tensiune cât şi o amplificare în curent.

Amplificator de tensiune. Este un amplificator în care tensiunea electrică a semnalului de ieşire este mai mare decât tensiunea electrică a semnalului de intrare. Intensitatea curentului de ieşire amplificatorului de tensiune este mică, uneori chiar mai mică decât intensitatea curentului electric din semnalul de intrare.

Amplificator în clasa A. Reprezintă o structură de circuit în care componenta activă (tranzistorul) este conectată într-un mod care-i permite să prelucreze ambele semialternanţe ale semnalului de amplificat (citare ulterioară).

Clasa A produce cele mai reduse distorsiuni ale semnalului prelucrat însă are dezavantajul unui randament foarte redus (25-50%). Din acest motiv amplificatoarele în clasă A sunt întâlnite aproape exclusiv doar în etajele de prelucrare a semnalelor mici ( <1-2[V] ).

Amplificator în clasa AB. Aşa cum sugerează şi numele, amplificatorul în clasa AB reprezintă o structură de circuit care imprumută atât din caracteristicile unui amplificator în clasa A cât şi cele ale unui amplificator în clasă B. Componentele unui amplificator în clasă AB sunt conectate în aşa fel încât pentru semnale mici acesta funcţionează în clasă A iar pentru semnale mari funcţionează în clasă B (citare ulterioară).

Amplificatorul în clasă AB permite obţinerea unui bun compromis între procentul de distorsiuni şi randament.

Amplificator în clasa B. Reprezintă o structură de circuit în care componenta activă (tranzistorul) este conectată într-un mod care-i permite să prelucreze numai una din cele două semialternanţe ale semnalului de amplificat (citare ulterioară). Pentru semnale de intrare mai mari decât valoarea de prag a componentei active (0,65V pentru tranzistoare), amplificatorul în clasă B este unul liniar: valoarea semnalului de ieşire este proporţională cu cea a semnalului de intrare. Spre deosebire de clasa A, clasa B introduce un procent mai mare de distorsiuni însă are avantajul unui randament mai crescut ( de până la 75 % ).

Amplificator în clasa C. Reprezintă o structură de circuit în care componenta activă (tranzistorul) este conectată într-un mod care-i permite să prelucreze numai una din cele două semialternanţe ale semnalului de amplificat (citare ulterioară). Este un amplificator neliniar: pentru semnale de ieşire mici, semnalul de ieşire este egal cu zero iar pentru semnale de ieşire suficient de ridicate, semnalul de ieşire este egal cu valoarea maximă posibilă. Din acest motiv are un grad foarte ridicat de distorsiuni, însă în comparaţie cu un amplificator în clasa B, amplificatorul în clasa C are un randament care poate ajunge chiar şi la 90%

Amplificator în clasa D. Reprezintă un circuit în care semnalul de intrare este transformat în impulsuri cu amplitudine constantă şi durată proporţională cu nivelul semnalului de intrare (citare ulterioară). Impulsurile astfel obţinute se aplică sarcinii amplificatorului prin intermediul unui filtru trece-jos care transformă (integrează) impulsurille cu amplitudine constantă şi durată variabilă în semnal cu amplitudine variabilă.

În cadrul unui amplificator în clasă D, semnalul de ieşire este controlat prin intermediul unor componentele active (tranzistoare) care funcţionează doar în regim saturat/blocat (on/off), ceea ce permite obţinerea unui randament de peste 80-85% în condiţiile unui procent de distorsiuni redus.

Amplificator în contratimp. Reprezintă un ansamblu de două componente active (tranzistoare) conectate în structură de amplificator în clasa B sau amplificator în clasa AB.

Amplificator operaţional. În lucru !

Amplitude Modulation (AM). Este echivalentul din limba engleză al termenului Modulaţie de Amplitudine.

Amplitudine. Este sinonim cu mărimea unui semnal.

Amplificator push-pull. Este echivalentul din limba engleză al termenului Amplificator în contratimp.

Anod. Reprezintă terminalul (borna) unui dispozitiv electric de curent continuu prin care curentul electric intră în interiorul acestuia. Complementarul anodului este catodul, care reprezintă terminalul (borna) unui dispozitiv electric de curent continuu prin care curentul electric iese din interiorul acestuia.

Antifază (în antifază). În lucru !

Arc electric. În lucru !

Armături (ale unui condensator). Reprezintă părţile bune conducătoare de electricitate ale unui condensator electric.

Asincron. În lucru !

Atenuator. În lucru !

Autoinducţie. În lucru !

Autooscilaţie. În lucru !

Autotransformator. În lucru !

AVO-metru. Este prescurtarea de la Ampermetru Voltmetru Ohmetru şi reprezintă denumirea dată aparatelor pentru măsurat curenţi, tensiuni şi rezistenţe electrice !

Dicţionar de electronică: litera B

Band Pass Filter (BPF). Este echivalentul din limba engleză al termenului Filtru Trece Bandă.

Barieră de potenţial. Reprezintă câmpul electric invers creat de migrarea purtătorilor de sarcină (electroni liberi sau goluri) dintr-o parte în cealaltă a unei joncţiuni PN. Pentru mai multe detalii, click aici.

Bază (a unui tranzistor). Este terminalul unui tranzistor bipolar prin care acestuia i se aplică semnalul de comandă. Pentru mai multe detalii, click aici !

Bobină cu aer. Este o bobină electrică în interiorul căreia nu sunt introduse nici un fel de materiale feromagnetice. Bobinele cu aer au o capacitate foarte scăzută de a înmagazina energiei magnetice, însă au avantajul că au pierderi extrem de mici.

Bobină cu miez. Este o bobina electrică în interiorul căreia sunt introduse materiale feromagnetice, cu scopul de a-i mări capacitatea de a înmagazina energie magnetică.

Bobină electrică. Este o componenta electrică fabricată dintr-ul conductor electric modelat sub formă de spirale. Fiecare din aceste spirale poartă denumirea de spiră!

Boot-Strap. Este un circuit prin care o parte din semnalul de la ieşirea unui amplificator este adus la intrarea acestuia. Prin utilizarea unui circuit de tip Boot-Strap, impedanţa de intrare a amplificatorului creşte, iar cea de ieşire scade. Circuitul de Boot-Strap este un caz particular de reacţie pozitivă în care proporţia semnalului de ieşire adusă la intrare este atent ajustată pentru a evita apariţia fenomenului de autooscilaţie.

Bornă. Este o piesă metalică din componenţa unui dispozitiv electric prin care se realizează legătura cu un conductor electric exterior. Exemple de borne: terminalele “+” şi “-” ale unei baterii sau acumulator, “picioarele” componentelor electronice, “găurile” din priză în care se introduc “cuiele” ştecherelor etc.

Dicţionar de electronică: litera C

Cablaj imprimat. În lucru !

Cablu ecranat. Sinonim cu Cablu blindat

Cădere de tensiune. În lucru !

Câmp electric.  În lucru ! Pentru mai multe detalii, click aici.

Câmp electrostatic. În lucru !

Câmp magnetic.  În lucru ! Pentru mai multe detalii, click aici.

Capacitate echivalentă paralel. În lucru !

Capacitate echivalentă serie. În lucru !

Capacitate electrică. În lucru !

Capsulă. În lucru !

Câştig (al unui amplificator). În lucru !

Catod. Reprezintă terminalul (borna) unui dispozitiv electric de curent continuu prin care curentul electric iese din interiorul acestuia. Complementarul anodului este anodul, care reprezintă terminalul (borna) unui dispozitiv electric de curent continuu prin care curentul electric intră în interiorul acestuia.

Circuit electric deschis. În lucru !

Circuit electric închis. În lucru !

Circuit electric. În lucru !

Circuit integrat. În lucru !

Clipp (a ajunge în clipp). În lucru !

Clipping. În lucru !

Colector (al unui tranzistor). În lucru !

Comparator de curent. În lucru !

Comparator de tensiune. În lucru !

Comparator. În lucru !

Compensare termică. În lucru !

Compensare. În lucru !

Compensarea Factorului de Putere. Reprezintă grupul de activităţi prin care valoarea acestuia este adusă cât mai aproape de 1. Pentru mai multe detalii, click aici .

Componentă activă. În lucru !

Componentă pasivă. În lucru !

Componentă reactivă. În lucru !

Componentă through-hole. În lucru !

Condensator ceramic. În lucru !

Condensator cu tantal. În lucru !

Condensator electric. În lucru !

Condensator electrolitic. În lucru !

Condensator nepolarizat. În lucru !

Conductanţă [S/m]. Este o proprietate care arată cât de uşor permite un material trecerea curentului electric. Se exprima în S/m (Siemens pe metru).

Conductivitate electrică [S/m]. Este sinonim cu termenul conductanţă.

Conductor (material conductor). În lucru !

Conexiuni electrice. În lucru !

Consumator electric. În lucru !

Contact electric. În lucru !

Contact galvanic. În lucru !

Contact normal-deschis. În lucru !

Contact normal-închis. În lucru !

Corodare. În lucru !

Curent alternativ. În lucru !

Curent continuu. În lucru !

Curent de polarizare. În lucru !

Curent direct. În lucru !

Curent electric.  În lucru ! Pentru mai multe detalii, click aici.

Curent invers. În lucru !

Curent monofazic. În lucru !

Curent trifazic. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera D

Datasheet. Este echivalentul din limba engleză pentru termenul Specificaţie tehnică. Reprezintă un document (de regulă în format .pdf) care conţine informaţii tehnice detaliate despre o anumită componentă electrică sau electronică.

Decibel. În lucru !

Defazaj între tensiune şi curent. În lucru !

Defazaj negativ. În lucru !

Defazaj pozitiv. În lucru !

Defazaj. În lucru !

Demultiplexor. În lucru !

DEMUX. Este prescurtarea de la Demultiplexer şi are ca echivalent în limba română termenul Demultiplexor.

Derivă termică. Modificarea valorii tensiunilor şi curenţilor dintr-un circuit ca urmare a modificării temperaturii componentelor din care este format.

Diafonie. În lucru !

Dielectric. În lucru !

Dinam. În lucru !

Diodă electroluminiscentă. În lucru !

Diodă redresoare. În lucru !

Diodă Shottky. În lucru !

Diodă Tunnel. În lucru !

Diodă Varicap. În lucru !

Diodă Zenner. În lucru !

Diodă. În lucru !

DipTrace. În lucru !

Distorsiune. În lucru !

Distorsiuni armonice. În lucru !

Distorsiuni de intermodulaţie. În lucru !

Divizor rezistiv. În lucru !

Dopare. Reprezintă introducerea într-un material semiconductor a unor impurităţi, cu scopul de a favoriza apariţia electroni liberi sau a golurilor. Ţinând cont de faptul că un material semiconductor pur nu conduce curentul electric, doparea este un procedeu prin care se obţine creşterea controlată a conductivităţii electrice a materialelor semiconductoare. Pentru mai multe detalii, click aici !

Drenă (a unui tranzistor). În lucru !

Dicţionar de electronică: litera E

Eagle. În lucru !

Electron liber. Electronii liberi sunt electroni care nu se află într-o strânsă legatură cu un anumit atom. Din acest motiv, dacă există un câmp electric corespunzător, electronii liberi se pot deplasa de la un atom la altul formând un curent electric.

Electron. În lucru !

Emitor (al unui tranzistor). În lucru !

Energie electrică. În lucru !

Expander. În lucru !

Express PCB. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera F

Factor de calitate. În lucru !

Factor de Putere. În lucru !

Factorul Q. Este o sinonim cu Factor de calitate.

Factorul β (beta). În lucru !

\beta =\frac{I_{colector}}{I_{baza}}

Farad [F]. În lucru !

Fază. În lucru !

Feedback. În lucru !

Filtru Trece Bandă (FTB). Permite trecerea semnalelor ale căror frecvenţe sunt situate într-un anumit interval şi blochează toate semnalele ale căror frecvenţe se află în afara acelui interval.

Filtru Trece Jos (FTJ). Permite trecerea tuturor semnalelor ale căror frecvenţe sunt mai mici decât o frecvenţă prestabilită (numită şi frecvenţă de tăiere a filtrului).

Filtru Trece Sus (FTS). Permite trecerea tuturor semnalelor ale căror frecvenţe sunt mai mari decât o frecvenţă prestabilită (numită şi frecvenţă de tăiere a filtrului).

Fotodiodă. În lucru !

Fotorezistenţă. În lucru !

Fototranzistor. În lucru !

Frequency Modulation (FM). Este echivalentul din limba română pentru Modulaţie de frecvenţă.

Frecvenţă maximă de lucru (a unui tranzistor). În cazul unui tranzistor bipolar, este frecvenţa la care factorul de amplificare al tranzistorului scade până la 1.

Frecvenţă de tăiere (a unui filtru). În lucru !

Dicţionar de electronică: litera G

Gain. În lucru !

Generator de semnal. În lucru !

Generator electric. În lucru !

Grilă. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera H

High Pass Filter (HPF). Este echivalentul din limba engleză al termenului Filtru Trece Sus.

Histerezis. În lucru !

Henry [H]. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera I

Impedanţă de ieşire. În lucru !

Impedanţă de intrare. În lucru !

Impedanţă. În lucru !

Inductanţă echivalentă paralel. În lucru !

Inductanţă echivalentă serie. În lucru !

Inductanţă electrică. În lucru !

Inducţie electrică. În lucru !

Inductor. În lucru !

Intensitatea curentului electric.  În lucru ! Pentru mai multe detalii, click aici.

Ion negativ. Atom în care numărul electronilor este mai mare decât numărul protonilor. Prin urmare, un atom devine ion negativ atunci când i se măreşte numărul de electroni.

Ion pozitiv. Atom în care numărul electronilor este mai mic decât numărul protonilor. Prin urmare, un atom devine ion pozitiv atunci când i se reduce numărul de electroni.

Ionizare. În lucru !

Izolator (material izolator). În lucru !

Dicţionar de electronică: litera Î

Împământare. În lucru !

În fază. În lucru !

În gol. În lucru !

În sarcină. În lucru !

Întârziere (Delay). În lucru !

Dicţionar de electronică: litera J

Jitter. În lucru !

Joncţiune PN. Reprezintă zona de contact dintre un material semiconductor de tip P şi unul de tip N. Pentru mai multe detalii, click aici.

Jumper. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera K

Kiloohm [kΩ]. În lucru !

Kilowatt oră [kWh]. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera L

Latch. În lucru !

Layout. În lucru !

LED. Este prescurtarea de la Light Emitting Diode şi este echivalentul din limba engleză al termenului Diodă Electroluminiscentă.

Legarea în paralel. În lucru !

Legarea în serie. În lucru !

Legea lui Kirchhoff. În curând !

Legea lui Ohm. În lucru !

Licurici. În curând !

Limitter. În curând !

Low Pass Filter (LPF). Este echivalentul din limba engleză al termenului Filtru Trece Jos.

Dicţionar de electronică: litera M

Materiale feromagnetice. Sunt materiale care pot acumula sau ceda energie magnetică. Exemple de materiale feromagnetice: Fer, Nichel, Cobalt etc.

Megaohm [MΩ]. În lucru !

Microfarad [μF]. În lucru !

Microfonie. În lucru !

Microhenry [μH]. În lucru !

Miez feromagnetic. În lucru !

Milihenry [mH]. În lucru !

Miliohm [mΩ]. În lucru !

Modulaţie de Amplitudine (MA). În lucru !

Modulaţie de Frecvenţă (MF). În lucru !

Modulaţie. În lucru !

Multiplexor. În lucru !

MUX. Este prescurtarea de la Multiplexer şi are ca echivalent în limba română termenul Multiplexor.

Dicţionar de electronică: litera N

Nanofarad [nF]. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera O

Octavă. În lucru !

Off-set. În lucru !

Ohm [Ω]. În lucru !

Ohmmetru. În lucru !

Orcad. În lucru !

Oscilator. În lucru !

Osciloscop. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera P

Pantă (de tăiere a unui filtru). În lucru !

Permitivitate electrică. În lucru !

Permitivitate magnetică. În lucru !

Picofarad [pF]. În lucru !

Pin (pini). Reprezintă terminalele metalice prin care o componentă electrică sau electronică poate fi conectată într-un circuit electric.

Poartă (a unui tranzistor). În lucru !

Poartă logică. În lucru !

Poartă SAU exclusiv. În lucru !

Poartă SAU. În lucru !

Poartă ŞI. În lucru !

Polarizare (a unui tranzistor). Reprezintă aplicarea pe bornele tranzistorului au unor tensiuni electrice.

Polarizare directă. În lucru !

Polarizare indirectă. În lucru !

Potenţial electric. În lucru !

Potenţiometru. În lucru !

Punct static de funcţionare. În lucru !

Purtătoare (frecvenţă purtătoare). În lucru !

Purtători de sarcină. În lucru ! Pentru mai multe detalii, click aici.

Putere electrică activă [P]. În lucru !

Putere electrică aparentă [S]. În lucru !

Putere electrică reactivă [Q]. În lucru !

Putere electrică. În lucru !

Puterea unui tranzistor. Reprezintă puterea electrică pe care acesta o poate transforma în căldură fără să se distrugă.

Dicţionar de electronică: litera R

Radiator de răcire. Este o piesă metalică pe care sunt montate componente electrice, scopul urmărit fiind îmbunătăţirea transferului de căldură de la acestea către mediul înconjurător. Corpurile radiatoarelor de răcire sunt fabricate în general din aluminiu sau cupru şi sunt confecţionate astfel încât să aibă o suprafaţă cât mai mare.

Raport Semnal Zgomot. În lucru !

Reactanţă capacitivă. În lucru !

Reactanţă inductivă. În lucru !

Reactanţă. În lucru !

Reacţie negativă. În lucru !

Reacţie pozitivă. În lucru !

Releu. În lucru !

Repetor pe emitor. În lucru !

Reostat. În lucru !

Rezistenţă de intrare. În lucru !

Rezistenţă echivalentă paralel. În lucru !

Rezistenţă echivalentă serie. În lucru !

Rezistenţă electrică. În lucru !

Rezistor. În lucru !

RMS (Valoare RMS). Provine din termenul Root Mean Square. Într-o formulare simplificată, semnifică valoarea medie a unui semnal.

Dicţionar de electronică: litera S

Sarcină capacitivă. În lucru !

Sarcină electrică. În lucru ! (1. caracteristica a purtatorilor de sarcina, 2 sinonim pentru consumator electric).

Sarcină inductivă. În lucru !

Saturaţie. În lucru !

Schemă electrică. În lucru !

Schemă electronică. În lucru !

Semialternanţă. În lucru !

Semiconductor (material semiconductor). În lucru !

Sensul convenţional al curentului electric. În lucru !

Sensul real al curentului electric. În lucru !

Sincron. În lucru !

Slew Rate. Este echivalentul din limba engleză al termenului Viteza de creştere.

SMD (Surface Mounted Device). În lucru !

SNR (Signal Noise Ratio). Este echivalentul din limba engleză al termenului Raport Semnal Zgomot !

SOA (Safe Operating Area). În lucru !

Stabilizator de curent. În lucru !

Stabilizator de tensiune. În lucru !

Stabilizator. În lucru !

Stare logică. În lucru !

Superdiodă. În lucru !

Sursă (a unui tranzistor). În lucru !

Sursă (de alimentare). În lucru !

Dicţionar de electronică: litera Ş

Şoc (bobină de şoc). În lucru !

Dicţionar de electronică: litera T

Tensiune de deschidere. În lucru !

Tensiune de la reţea. În lucru !

Tensiune de lucru. În lucru !

Tensiune de polarizare. În lucru !

Tensiune de străpungere. În lucru !

Tensiune electrică. În lucru !Pentru mai multe detalii, click aici.

Terminal (electric). În lucru !

Timp de revenire. În lucru !

Transformator electric. În lucru !

Tranzistor blocat. În lucru ! Stare în care rezistenţa electrică dintre emitorul şi colectorul acestuia este infinit de mare.

Tranzistor saturat. În lucru ! Stare în care rezistenţa electrică dintre emitorul şi colectorul acestuia este foarte aproape de zero.

Traseu de cablaj imprimat. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera U

Undă staţionară. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera V

Viteza de creştere. În lucru !

Volt [V]. În lucru !

Volt Amper [VA]. În lucru !

Volt Amper Reactiv [VAR]. În lucru !

Voltmetru. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera W

Watt [W]. În lucru !

Wattmetru. În lucru !

Dicţionar de electronică: litera Z

Zonă activă (a unui tranzistor). În lucru !