Calculator on-line

Nu-ţi place să înveţi pe de rost formule matematice ? Nu te dai în vânt după calcule făcute cu pixul pe hârtie ? Să ştii că nici eu. Tocmai de aceea am creat secţiunea Calculator on-line, în care intenţionez să public toate calculatoarele on-line pentru electronică pe care mi le pot imagina.

În continuare, enumăr câteva instrucţiuni generale de utilizare fiecărui calculator on-line de pe acest website:

  • zecimalele sunt separate de partea întreagă prin “.”(punct);
  • orice modificare a datelor de intrare sau a unităţilor de măsură este realizată după apăsarea butonului “Calculează“;
  • apăsarea butonului “Resetează“, goleşte toate câmpurile din respectivul calculator;
  • datele de ieşire sunt exprimate cu o rezoluţie de 2 zecimale. Asta înseamnă că, de exemplu, calculatorul va afişa 0.00 [MΩ] atât în cazul în care valoarea calculată este 0.00 [MΩ] cât şi atunci când aceasta este 0.00123 [MΩ]. De aceea, ori de câte ori calculatorul îţi oferă valoarea 0.00, schimbă unitatea de măsură curentă cu alta care are un factor de multiplicare mai mic (de exemplu schimbă [MΩ] cu [kΩ] ca să poţi vedea corect rezultatul.

Lista categoriilor de calculatoarelor on-line disponibile în acest moment este următoarea:

Componente electronice.
Alimentare cu energie electrică.
Amplificatoare.
Oscilatoare.
Electroacustică.